...

கதம்பப்பொடி

தேவையானவை:

  • துவரம்பருப்பு  ஒரு கப்,
  • கடலைப்பருப்பு  ஒரு கப்,
  • உளுத்தம்பருப்பு  ஒரு கப்,
  • காய்ந்த மிளகாய்  15,
  • மிளகு  4 டீஸ்பூன்,
  • உப்பு  தேவையான அளவு.

செய்முறை: துவரம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு இவைகளை சிவக்க வறுத்துக்கொண்டு, காய்ந்த மிளகாய், மிளகு இவைகளையும் வறுத்து கலந்து சேர்த்து அரைக்கவும். அவசரத் தேவைக்கு சாதத்தோடு பிசைந்து உண்ண உபயோகப்படும். நாள்பட கெடாமலும் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.