...

‘மேம் சாப்’ பூரி

தேவையானவை:

  • மைதா  2 கப்,
  • தயிர்  அரை கப்,
  • உப்பு  சுவைக்கேற்ப,
  • கருஞ்சீரகம்  கால் டீஸ்பூன்,
  • எண்ணெய் அல்லது நெய்  ஒரு டீஸ்பூன்,
  • எண்ணெய்  பொரிக்க தேவையான அளவு.

செய்முறை: எல்லாவற்றையும் கலந்து, தேவையான தண்ணீர் சேர்த்துப் பிசைந்து, ஒரு ஈரமான துணியில் சுற்றிவைக்கவும். சில நிமிடங்கள் கழித்து, பூரிகளாக தேய்த்துப் பொரித்தெடுக்கவும். நினைத்ததும் செய்யக்கூடிய ‘சிம்பிள்’ பூரி இது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.