...

பஜ்ஜிபொடி

தேவையானவை:

  • அரிசி  ஒன்றேகால் கப்,
  • வறுத்த உளுத்தம்பருப்பு  கால் கப்,
  • துவரம்பருப்பு  அரை கப்,
  • கடலைப்பருப்பு  கால் கப்,
  • காய்ந்த மிளகாய்  5,
  • பெருங்காயம்  சிறிதளவு.

செய்முறை: மேலே கூறப்பட்டிருக்கும் பொருட்களை நைசாக அரைத்து வைத்துக்கொள்ளவும். தேவையானபோது, இந்தப் பொடியை பஜ்ஜி சுடுவதற்கு ஏற்ற பதத்தில் கரைத்து, விருப்பப்பட்டால் சிறிது சமையல் சோடா சேர்த்து, சீவிய காய்களை மாவில் நனைத்து காயும் எண்ணெயில் போட்டு பஜ்ஜி சுடலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.