...

சப்பாத்தி

கோஸ் பீடா பஜ்ஜி

தேவையானவை: முட்டைகோஸ் இலைகள் & ஒரு கப், கடலைமாவு & ஒரு கப், அரிசிமாவு & கால் கப், மிளகாய்தூள் & சிறிதளவு, பெருங்காயத்தூள் & சிறிதளவு,

Continue Reading

நான்

தேவையானவை: மைதா & 4 கப், ஈஸ்ட் (டிபார்ட்மென்டல் ஸ்டோர்களில் ‘டிரை ஈஸ்ட்’ என்று கேட்டால் பாக்கெட்டாக கிடைக்கும்) & ஒரு டேபிள்ஸ்பூன், சர்க்கரை & ஒரு

Continue Reading

பொரித்த பரோட்டா

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், நெய் & ஒரு டேபிள்ஸ்பூன், பால் & அரை கப், ஆப்பசோடா & அரை சிட்டிகை, உப்பு &

Continue Reading

கோதுமை மாவு பரோட்டா

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், நெய் & ஒரு டேபிள்ஸ்பூன், சர்க்கரை & ஒரு டீஸ்பூன், ஆப்பசோடா & அரை சிட்டிகை, உப்பு &

Continue Reading

ஆலு சப்பாத்தி

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், நெய் & ஒரு டேபிள்ஸ்பூன், உப்பு & அரை எண்ணெய் & நெய் கலவை & தேவையான அளவு.டீஸ்பூன்,

Continue Reading

கடலைமாவு சப்பாத்தி

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், நெய் & ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் & அரை டீஸ்பூன், உப்பு & அரை டீஸ்பூன். பூரணத்துக்கு:

Continue Reading

காக்ரா

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், உப்பு & அரை டீஸ்பூன். செய்முறை: மாவை உப்பு சேர்த்து, ‘மெத்’தென்று பிசைந்துகொள்ளுங்கள். மிக மெல்லிய சப்பாத்திகளாக திரட்டி,

Continue Reading

பீஸ் மசாலா சப்பாத்தி

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், நெய் & ஒரு டேபிள்ஸ்பூன், உப்பு & அரை டீஸ்பூன். பூரணத்துக்கு: பட்டாணி & ஒரு கப், மிளகாய்தூள்

Continue Reading

கார்ன் சப்பாத்தி

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், நெய் & ஒரு டேபிள்ஸ்பூன், உப்பு & அரை எண்ணெய் & நெய் கலவை & தேவையான அளவு.

Continue Reading

சுரைக்காய் சப்பாத்தி

தேவையானவை: கோதுமை மாவு & 2 கப், நெய் & ஒரு டேபிள்ஸ்பூன், உப்பு & அரை டீஸ்பூன். பூரணத்துக்கு: சுரைக்காய் (துருவியது) & 2 கப்,

Continue Reading
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.