...

பஜ்ஜி

காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி

தேவையானவை: காலிஃப்ளவர்  1, கடலை மாவு  1 கப், அரிசி மாவு  1 டீஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளார்  2 டீஸ்பூன், இஞ்சி, பூண்டு விழுது  1 டீஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள்

Continue Reading

பாகற்காய் பக்கோடா

தேவையானவை: பாகற்காய் (நடுத்தரமான அளவில்)  2, கடலை மாவு  அரை கப், அரிசி மாவு  அரை கப், பெருங்காயத்தூள்  அரை டீஸ்பூன், மிளகாய்தூள்  1 டீஸ்பூன், உப்பு

Continue Reading

காய்கறி பஜ்ஜி

தேவையானவை: கடலை மாவு  1 கப், அரிசி மாவு  1 டேபிள்ஸ்பூன், மைதா மாவு  1 டேபிள்ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளார்  1 டேபிள்ஸ்பூன். காய்கறிக்கலவை (எந்தக் காய் வேண்டுமானாலும்

Continue Reading

பிரெட் பக்கோடா

தேவையானவை: பிரெட் ஸ்லைஸ்  2, கடலை மாவு  முக்கால் கப், இஞ்சி  1 துண்டு, பச்சை மிளகாய்  3, பூண்டு  4 பல், பெரிய வெங்காயம்  1,

Continue Reading

மிளகாய் பூரண பஜ்ஜி

தேவையானவை: பஜ்ஜி மிளகாய்  6, கடலை மாவு  முக்கால் கப், மிளகாய் தூள்  அரை டீஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள்  கால் டீஸ்பூன், ஆப்ப சோடா  அரை சிட்டிகை, உப்பு

Continue Reading

வெங்காய பக்கோடா

தேவையானவை: கடலை மாவு  1 கப், பெரிய வெங்காயம்  4, சீரகம்  அரை டீஸ்பூன், மிளகாய்தூள்  ஒன்றரை டீஸ்பூன், ஆப்ப சோடா  அரை சிட்டிகை, உப்பு  சுவைக்கேற்ப,

Continue Reading

ஸ்டஃப்டு சில்லி பஜ்ஜி

தேவையானவை: பஜ்ஜி மிளகாய்  6, கடலை மாவு  முக்கால் கப், மிளகாய்தூள்  அரை டீஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள்  கால் டீஸ்பூன், ஆப்ப சோடா  அரை சிட்டிகை, உப்பு  சுவைக்கேற்ப,

Continue Reading

கீரை பக்கோடா

தேவையானவை: ஏதாவது ஒரு கீரை  1 கட்டு, கடலை மாவு  1 கப், பச்சை மிளகாய்  இஞ்சி விழுது  2 டீஸ்பூன், பொடியாக நறுக்கிய முந்திரி (விரும்பினால்)

Continue Reading

புடலங்காய் பஜ்ஜி

தேவையானவை: புடலங்காய் (சிறியதாக)  2 , கடலை மாவு  ஒன்றரை கப், இஞ்சி  பூண்டு விழுது  2 டீஸ்பூன், மிளகாய்தூள்  ஒன்றரை டீஸ்பூன், ஆப்ப சோடா  ஒரு

Continue Reading

கார்ன் பக்கோடா

தேவையானவை: பேபிகார்ன்  10, கடலை மாவு  முக்கால் கப், கார்ன்ஃப்ளவர்  1 டேபிள்ஸ்பூன், மைதா மாவு  1 டேபிள்ஸ்பூன், சோயா சாஸ்  2 டீஸ்பூன், உப்பு  சுவைக்கேற்ப.

Continue Reading
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.